Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is onze partner ten aanzien van onze fotohut HBN-5 in het Haaksbergerveen. Vanaf het begin is mijn rode draad geweest om gelden terug te laten vloeien naar het behoud en bescherming van natuur en natuurgebieden. Daarbij vormt Staatsbosbeheer natuurlijk een geweldige en welkome partner.

Maak nader kennis met Staatsbosbeheer

Het zit in onze natuur

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. Het zit in onze natuur.

Missie

Wij, de medewerkers van Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving.

Groen erfgoed

Staatsbosbeheer beheert 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen. De organisatie biedt werk aan 1.000 professionals, wordt ondersteund door ruim 5.000 vrijwilligers en ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers. Als maatschappelijke onderneming streeft Staatsbosbeheer hierbij naar grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zie ook: feiten en cijfers

Met ziel en zakelijkheid

Toen Staatsbosbeheer in 1899 werd opgericht, was er in ons ontboste land vooral grote vraag naar hout. In de loop van de tijd heeft Staatsbosbeheer andere en nieuwe taken erbij gekregen. Anno nu maken we het mogelijk dat huidige en toekomstige generaties van onze natuur kunnen genieten. Dat doen we duurzaam, met passie, en met oog voor een bedrijfsmatige en professionele organisatie. Met ziel en zakelijkheid dus. En samen met de samenleving.

Haaksbergerveen

Langs de grens met Duitsland ligt Haaksbergerveen, een van de mooiste veengebieden van Nederland. In Haaksbergerveen is het gelukt om het hoogveen in ere te herstellen. Dankzij een uitgekiend waterhuishoudingsysteem krijgt het veen de kans om zich, net als vroeger, te ontwikkelen. Dankzij de gezamenlijke inspanning van bestuurders, bewoners en verenigingen gaan recreatie en natuurontwikkeling hier uitstekend samen. De wegen en vlonders maken het gebied toegankelijk voor wandelaars, fietsen, paarden en rolstoelen. Ook als natuurfotograaf kunt u het leven van de vogels en dieren in en rond het Haaksbergerveen van nabij meemaken door de fotohut welke we in samenwerking met Han Bouwmeester hier aan kunnen bieden.

Ontwerp: Webton.nl