Landschap Overijssel

Landschap Overijssel is al jaren een van onze trouwe partners met onze inmiddels befaamde fotohutten op de Lemelerberg.
Rode draad in mijn leven als natuurfotograaf is het ‘voor wat hoort wat’ principe waarbij ik graag wat terug doe voor het behoud en bescherming van de natuur. Dat kwartje valt dus perfect op zijn plaats met Landschap Overijssel. Maak nader kennis met ze.

LO-3034 logo nieuw-def3

Landschap Overijssel is een provinciale organisatie die als doel heeft om het typische natuur- en cultuurlandschap van Overijssel te beschermen. De organisatie zet zich in voor het herstel, behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in Overijssel. Het stimuleren, coördineren en initiëren van activiteiten die leiden tot beheer, herstel, ontwikkeling en beleving van natuur en landschap in Overijssel. Ze realiseert dat door de aankoop, het beheer en de openstelling van natuurterreinen en door landschapszorg in het landelijk gebied. Ook wordt er informatie gegeven vanuit vier natuurinformatiecentra.

Landschap Overijssel partner 1

De statutaire doelstelling van Landschap Overijssel is het stimuleren, coördineren en initiëren van activiteiten die leiden tot beheer, herstel, ontwikkeling en beleving van natuur en landschap in Overijssel. De statutaire doelstelling van Het Overijssels Landschap is het in eigendom en/of zakelijk genotsrecht hebben, verwerven en/of in beheer nemen van in de provincie Overijssel gelegen onroerende zaken, evenals het herstel en, waar mogelijk, het scheppen van natuur-en landschapsschoon in de provincie Overijssel, zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens.

Landschap-Overijssel-partner-2

Onder natuur en landschap verstaat Landschap Overijssel alles wat tot de aantrekkelijkheid van het landschap bijdraagt. Het gaat daarbij niet alleen om natuurschoon, maar ook om uit natuurwetenschappelijk en/of visueel landschappelijk opzicht belangrijke objecten, zowel als gebouwen en andere elementen van menselijke werkzaamheden waarvan het behoud van algemeen belang kan worden geacht.

Ontwerp: Webton.nl